Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő Egyesület

7150 Bonyhád, Perczel utca 27. Tel. szám: 06/74 451-414, adószám: 18864016-1-17

www.eletutegyesulet.hu

Untitled Document

2016-ban nyert NEA pályázatunk: NEA-TF-16-M „Játszva segítünk és újulunk”

A megnyert működési pályázat keretében megítélt összeget a bonyhádi kistérségben élő hátrányos helyzetű és krízishelyzetben lévő családok szociális problémáinak enyhítésére, valamint a családok szociális jólétének erősítésére fordítottuk. A kapott támogatást adminisztrációs kiadásokra, információközvetítésre, adományosztáshoz csomagolóanyag beszerzésére, játszóházak lebonyolítására, kirándulások szervezése esetén szállítási költségre, tárgyi eszközök beszerzésére használtuk fel. Szupervíziót biztosítottunk a szakképzett munkatársaknak; irodaszereket, valamint irodatechnikai eszközöket, irodabútort szereztünk be, szakfolyóiratra fizettünk elő, valamint két munkatársunk képzésen is részt vehetett. A pályázat keretében 64.958 ft önrész biztosításával 600.000 ft-ot nyert szervezetünk.A Nemzeti Együttműködési Alap célja a magyarországi civil társadalom tevékenységének segítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése. 2015-ben nyertes NEA pályázataink:

1.) NEA-TF-15-M A fenntartható fejlődés színtere

A megnyert működési pályázat keretében megítélt összeget a bonyhádi kistérségben élő hátrányos helyzetű és krízishelyzetben lévő családok szociális alapellátásának biztosítására, valamint a családok szociális jólétének erősítésére fordítottuk. A kapott támogatást adminisztrációs kiadásokra, információközvetítésre, egyéb beszerzések, szolgáltatások költségeire, játszóházak lebonyolítására, kirándulások szervezése esetén szállítási költségre, tárgyi eszközök beszerzésére, valamint a fiatalok számára az egészséges életmódra nevelés figyelembe vételével, kulturális programok költségeire használtuk fel. Szupervíziót biztosítottunk a szakképzett munkatársaknak; irodaszereket, valamint irodatechnikai-multimédiás eszközöket szereztünk be, szakfolyóiratra fizettünk elő.

A pályázat keretében 81.228 ft önrész biztosításával 700.000 ft-ot nyert szervezetünk.

2.) NEA-TF-15-SZ A természet jegyében

A szakmai pályázat keretében, a 2015-ös évben kirándulásokat és játszóházakat szerveztünk; színház és mozi látogatáson, valamint strandfürdőzésen vettünk részt a célcsoporttal. Programsorozatunk célja : biztosítani a hátrányos helyzetű ifjúság számára, hogy eljussanak olyan helyekre, melyekre maguktól nem lenne módjuk. A túrák alkalmával nem csak a területek megismerése a cél, hanem csapatépítő jelleggel is bírnak a kirándulások. A diákok részt vesznek az előkészületekben, felkészülnek a helyszínekről, előadásokat tartanak. Kulturális programsorozatot szerveztünk a bonyhádi kistérségben élő hátrányos helyzetű fiatalok (15-29 év) számára. A kapott támogatást adminisztrációs kiadásokra papír, írószer, nyomtatványok, irodaszerek, PR ajándékokra a célcsoport számára, kirándulások esetén szállítási költségre, belépőkre, térképek, szakkönyvek beszerzésére, tárgyi eszköz beszerzésére használtuk fel.

Már több éve alkalmazzuk a fiatalok összefogására a kirándulás "módszerét", mely eddig sikeresnek bizonyult minden alkalommal. A diákok visszajárnak az Egyesülethez, és egyéb tevékenységükben és foglalkozásainkon is részt vesznek.

A kirándulások alkalmával a fiatalok kíséretét az önkéntes segítőink és az egyesület tagjai biztosítják, már évek óta. Számuk évről-évre nő.

A pályázat keretében 75.000 ft önrész biztosításával 655.000 ft-ot nyert szervezetünk.

paprika paprika paprika paprika paprika paprika paprika paprika paprika